IC DEZZA

Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

DSGA: TRINETTA GIUSEPPINA



email: dsga@istitutodezza.edu.it