IC DEZZA

Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

DSGA: TRINETTA GIUSEPPINAemail: dsga@istitutodezza.edu.it